DB-CONTACT KÖNYVELŐ Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
„Munkavállalói létszámbővítés a DB-CONTACT KÖNYVELŐ Kft-nél”
GINOP-5.3.12-19-2020-00276

A szerződött támogatás összege: 10.614.240.- Ft
A támogatás mértéke: 70%

A könyvviteli szolgáltatás végzése a jogszabályi változások következtében szükségessé vált a meglévő, 9 fő alkalmazotti létszám bővítése, valamint az adatrögzítői és adminisztrációs feladatok bővülése miatt, elengedhetetlenül szükséges a létszám bővítése. A projekt keretében 3 fő új dolgozó (nő) foglalkoztatását biztosítjuk. Ebből 2 fő klasszikus könyvvezetési feladatokat lát el, 1 fő pedig az újonnan megnőtt adminisztratív feladatokat végzi. A munkavállalókat napi 8 órában foglalkoztjuk. A pályázat célja a DB-CONTACT KÖNYVELŐ Kft fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, ezáltal közvetetten a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. Célunk a foglalkoztatás bővítés elősegítése mikroszinten, hozzájárulva a makroszintű adatok pozitív változásához.

A projekt befejezési dátuma: 2022.05.28.